NetConsulting Praha spol. s r.o.


konzultační služby v oblasti IS/IT

S obchodním vývojem společností je úzce spjat jejich rozvoj na poli informačních technologií a informačních systémů. Společnost NetConsulting Praha s.r.o. si klade za cíl pomáhat klientům při řešení otázek technologického rozvoje formou odborných konzultací, investičního poradenství v oblasti informačních technologií a systémů a formou zpracování předimplementačních případových studií a analýz. S tím je spojena i analýza podnikových procesů a návrh jejich modifikace v závislosti na toku dat. Orientace na otevřené standardy a zkušenosti s integrací aplikací nám pomáhají dovést klienty k efektivnímu způsobu řízení technologického rozvoje a optimalizaci nákladů na informační systémy a technologie. Při návrhu řešení využíváme moderních trendů založených na webových službách, integraci aplikací využívající zprávy xml (Enterprise Application Integration) a aplikačních portálech (B2B, B2C i B2E). Základní cíl, který si při návrhu řešení klademe, je maximální zachování hodnoty investic a krátká doba jejich návratnosti.

network design a implementace sití

Dostupnost, bezpečnost a kvalita jsou základní požadavky na sítě. Jsme připraveni navrhnout a implementovat správnou síť pro vaši společnost počínaje od malých kanceláří až po rozlehlé sítě s tisíci stanicemi. Jedním ze zajímavých řešení je kombinace datových a hlasových (VoIP) sítí, při které dosahujeme snížení telekomunikačních nákladů a zvýšení efektivity našich služeb a to jak na úrovni lokální sítě tak i při řešení pomocí virtuální privátní sítě (VPN). V případě vašeho přání zpracujeme individuální nabídku řešení zasíťování nebo rekonstrukce již stávající sítě.

bezpečnost systémů

Odborné zabezpečení informačních systémů se v současné době stává stále důležitějším faktorem pro zachování a udržení kontinuity IS/IT. Skutečný význam odbornosti a účinnosti ochrany a zabezpečení jsme připraveni demonstrovat v rámci našich služeb, které ochrání vaši síť a systémy proti virům, útoky hackerů, před bezpečnostními dírami a zneužitím vašich zařízení a dat. Nedílnou součástí je zpracování bezpečnostního plánu informačního systému a připravenost našich bezpečnostních konzultantů zodpovědět veškeré vaše otázky týkajících se bezpečnosti a najít vhodná řešení.

kompletní správa a údržba sítí

Pro zajištění bezpečného a plynulého chodu celého informačního systému nabízíme kompletní převzetí jeho správy. Jsme schopni nasadit tým odborníků přímo na místo a nebo spravovat informační systém na dálku prostřednictvím našeho helpdesku.
Rozhodnete-li se s námi tímto způsobem spolupracovat, staneme se správcem vašeho systému a pokryjeme všechny vaše informační potřeby. Proaktivním způsobem se budeme snažit předcházet problémům a snažit se zavádět nové technologie světové úrovně. Naše služby zahrnují: internetovou konektivitu, WAN řešení a službu Work at Home, instalaci a údržbu počítačové sítě LAN, instalaci a údržbu software, instalace a opravy počítačů, podporu a technickou pomoc.

školení

Dnešní stále se měnící svět informačních technologií přináší potřebu plynule se zdokonalovat v nových produktech a službách. Možnost poznat a naučit se používat nové technologie přináší urychlení a zefektivnění pracovního procesu, zvýšení komfortu a úrovně znalostí vašich zaměstnanců. Pro udržení tempa s globálním vývojem na poli IS/IT přinášíme možnost poskytnutí na míru stavěných školení. Jakmile náš konzultant vyhodnotí vaše potřeby, zpracujeme materiály a poskytneme odborné instruktory. Hlavním cílem je efektivně objasnit a přiblížit potřebná témata a tím tak zvýšit produktivitu vašich zaměstnanců a přispět ke snížení nákladů vynaložených na neuspořádané vyhledávání informací.