NetConsulting Praha spol. s r.o.


přepínané sítě

Přepínač na lokální síti může být považován za velmi rychlý (stejně rychlý jako rychlost média) víceportový bridge s nízkou latencí. Výhodou ethernetových přepínačů je, že mohou být použity ke zvýšení kapacity sítě bez nutnosti výměny adaptérů pracovních stanic či změn v aplikacích. Je možné vytvořit oddělené sdílené segmenty LAN s jednou nebo více stanicemi na každém segmentu. Zdroje v lokální síti, jako jsou například servery, mohou být připojeny přímo do přepínače. Tímto způsobem přepínač připojuje každý segment přímo k serveru a eliminuje sdílení šířky pásma na síti LAN. Přepínané sítě jsou dnes naprostým standardem, přesto však nabývá na významu kvalita jejich návrhu, volba správné topologie a dosažení maximálního výkonu. NetConsulting Praha s.r.o. pro své zákazníky taková řešení projektuje, realizuje a po celou dobu jejich životního cyklu spravuje.

VLAN

Technologie Virtual LAN (VLAN) dovoluje oddělit síťový provoz jednotlivých výrobních částí podniku, oddělení, pracovních týmů, atd. Příslušnost k určité VLAN může být obecně založena na portech, MAC adresách nebo na informacích poskytovaných třetí vrstvou ISO modelu. IEEE 802.1Q definuje směrování paketů mezi VLAN na třetí vrstvě. Existují dva dobré důvody pro VLAN: bezpečnost a výkonnost. Přepínače IP mohou být schopny přepínat v reálném čase a bez jakýchkoli zpoždění. IP přepínače jsou velmi vhodné pro sítě, kde lze předvídat hlasové a obrazové aplikace běžící v reálném čase.

Spanning Tree

Spanning Tree je protokol pro odstranění smyček v lokálních sítích, které podporují záložní spojení. Inteligentní přepínače umí takové smyčky v LAN včas detekovat a umí automaticky změnit topologii.

VoIP

Voice over IP umožňuje přenos hlasu zapouzdřeného do protokolu IP, přičemž se využívá sítí jako jsou LAN a Internet. Tato technologie je založena na standardu H.323, který v sobě zahrnuje celou řadu dalších standardů. Díky tomu lze snadno přenášet hlas a multimédia po sítích i bez zaručené kvality služeb. Kvalita hlasového spojení se však výrazně zlepšuje spolu se zavedením tříd QoS (Quality of Service), které umožňují provoz na síti určitým způsobem prioritizovat. IP telefonie pak dostává zcela nový kvalitativní rozměr a plně nahrazuje klasické hlasové služby. NetConsulting Praha s.r.o. je připraven pro vaši společnost navrhnout a zrealizovat takové řešení, které bude odpovídat potřebám vaší společnosti a přispěje ke snížení nákladů.

VPN

Virtuální privátní síť (VPN) dovoluje organizacím bezpečně rozšířit jejich lokální síť za firewall. Mnoho organizací chce rozšířit svou lokální síť do vzdálených poboček pomocí šifrovaného tunelu přes Internet, na jehož koncích spojení chrání dvě bezpečnostní brány. Tato technologie chce oslovit především firmy, které potřebují dobrou konektivitu do Internetu a mezi regionálními pobočkami, mobilními uživateli a obchodními partnery. VPN je bezpečné, vysoce výkonné řešení, které snižuje administrativní režii a náklady na pronajímání pevných datových okruhů.

Bezdrátové sítě

Bezdrátové sítě používají radiové vlny v nelicencovaném nebo licencovaném frekvenčním pásmu. Spojují síťová zařízení a počítače (používající bezdrátové adaptéry) bez použití drátů a kabelů. Je možné se s zařízeními pohybovat (např. s notebooky) po prostoru pokrytém signálem a bezdrátová síť bude zpřístupňovat zařízení i na místa, kde nejsou dostupné kabely a na místa kde byste je potřebovali. Bezdrátové technologie umožňují jak spojení typu bod - bod, které může být vhodné např. pro propojení budov, tak spojení kde se k jednomu nebo více přístupovým bodům může připojit větší počet zařízení (např. počítačů). To může být vhodné např. pro řešení konektivity v kancelářích, jednacích místnostech, v hotelech a dalších objektech pomocí nejrozšířenější technologie WiFi, která kromě bezdrátového komfortu nabízí i nízkou úroveň vstupní investice.

ADSL

Asymetrická digitální předplatitelská linka (ADSL) je technologie dovolující přenášet data přes běžnou telefonní přípojku v rychlostech desítek Mbps. Paralelně s datovou komunikací je možné na téže přípojce, telefonovat, popřípadě sledovat digitální televizi. NetConsulting Praha s.r.o. spolupracuje s telekomunikačními operátory a je připraven nabídnout odpovídající řešení konektivity jak pro domácí uživatele, tak pro malé kanceláře založené na této populární technologii.