NetConsulting Praha spol. s r.o.Small Office
Middle Office
Enterprise Solutions

Small Office

Propojení počítačů do lokální sítě (LAN)
Prvním motivem pro propojení počítačů do sítě je sdílení některých služeb z více stanic. Otevírá se tím pro vás nejen cesta k elektronické komunikaci, ale zároveň tak můžete snižovat náklady na tisk dokumentů, zabezpečení dat, komunikaci a náklady na přístup k důležitým informačním zdrojům, kterými jsou Internet, databáze a ostatní podobné služby.

Mezi základní potřeby většiny malých firem patří:

 • tisk ze všech stanic na síťové tiskárně
 • ukládání dat na společný diskový prostor dostupný ze všech stanic
 • zabezpečení dat pro případ hardwarové poruchy
 • zabezpečení dat proti neoprávněnému přístupu
 • interní komunikace

Řešení tohoto typu lokální počítačové sítě pro malé kanceláře je postaveno na následujících základech:

 • síť postavena na kvalitních prvcích řady OfficeConnect
 • varianta 10/100 Mbps Ethernet, 10/100/1000 Mbps Ethernet nebo WiFi
 • společná tiskárna pro více uživatelů
 • tiskový server
 • storage server
 • minimální nároky na údržbu
 • vhodné pro firmy, které nemají personál pro správu počítačových systémů
 • minimální nároky na prostor

Připojení na Internet

Pro krytí běžných potřeb malé kanceláře s připojením na Internet se nabízí standardně tři řešení:

 • připojení pomocí ADSL
 • připojení přes ISDN nebo vtáčenou linku
 • připojení s využitím bezdrátových technologií

Bez dalšího je možné připojení až 6 počítačů. Rozšířením o další přepínače je možné připojit až 30 stanic. Řešení je optimalizováno pro minimální údržbu. Součástí je DHCP server, DNS server a překlad adres NAT. K ISDN LAN modemu lze navíc připojit až dvě další analogová zařízení (telefon, fax, atd.). Pro zvýšení bezpečnosti lokální sítě je možno připojit firewall.

Middle Office

Pro středně velké firmy je síťová infrastruktura jedním z pilířů komunikace. Její základ tvoří elektronická pošta spolu s hlasovými službami, které navíc mohou být integrovány s datovými službami. Požadováno je kvalitní připojení na Internet a eventuální propojení poboček pomocí virtuální privátní sítě. Zásadním hlediskem je zabezpečení systému a ochrana dat. Velmi výhodné je vybudování vhodně navrženého datového skladu, který bude centrálním bezpečným úložištěm firemních dat a bude disponovat dostatečným výpočetním výkonem pro zajištění jeho pružné funkce. Taková informační infrastruktura je potřebným základem pro další rozvoj firmy, který je vždy doprovázen nárůstem datových toků a potřeby komunikace.

Ukázkové řešení typické informační infrastruktury typu Middle Office:

 • kvalitní aktivní prvky firmy 3Com
 • 10/100/1000 Ethernet LAN
 • výkonné přepínání v jednoduché a vysoce výkonné platformě včetně vícevrstvé prioritizace provozu
 • snadní správa a management
 • logování, upozorňování na výjimečné situace (včetně e-mail, pager, sms)
 • stohovatelná architektura a snadná rozšiřitelnost
 • potlačení nežádoucích protokolů a aplikací
 • flexibilita, odolnost a vysoká tolerance k poruchám
 • transparentní přesměrování na Webcache
 • bezpečnostní brána pro ochranu proti hackerským útokům, neoprávněným průnikem a možnost využití funkcí jako Web Filtering, přístupu pro vzdálené uživatele nebo VPN pro připojení vzdálených poboček
 • připojení vzdálených poboček
 • kontrola používání Internetu
 • široké možnosti logování a upozorňování na kritické události
 • kvalitní síťové adaptéry 10/100/1000 s procesorem 3XP pro podporu šifrování
 • File&Print&Mail Server, Fax Services, Network Management
 • SQL Server
 • možnost tisku na kvalitní rychlé síťové tiskárně
 • omezená doživotní záruka na aktivní prvky sítě

Jako doplněk se nabízí integrace telefonního systému do prostředí LAN, řešení telefonického propojení poboček technologií VoIP, aplikace H.323 brány, terminálových služeb, atd.

Uvedené modelové řešení nabízí solidní infrastrukturu s možnostmi dalšího rozšíření dle potřeb a zároveň plně pokrývá typické požadavky na síťovou infrastrukturu. Toto ilustrované řešení je jen modelové, které by v praxi bylo převedeno do konkrétní podoby dle individuálních požadavků zákazníka.

Enterprise Solutions

Příklad řešení informační infrastruktury typu Enterprise:

 • řešení postaveno na kvalitních produktech 3COM
 • Gigabit Ethernet na páteři LAN a 10/100/1000 Ethernet pro připojení stanic
 • optické gigabitové porty s dosahem několik kilometrů dovolují vytvářet rozlehlé areálové či metropolitní sítě
 • technologie Port Trunking pro škálovatelnost nad 1 Mbps
 • 1000 BASE-T umožňuje použití metalických kabelů pro gigabitové připojení serverů (do 100m) a tak je řešení dostupné i pro menší zákazníky
 • možnost redundantních konfigurací (Spanning Tree Protokol)
 • priorizace toku dat pro bezproblémový přenos kritických dat i při přetížení
 • zablokování nepotřebného provozu
 • stohovatelnost přepínačů
 • podpora webcache
 • snadná správa a management (web, e-mail, konsole, Network Supervisor, SNMP)
 • kvalitní síťové adaptéry 10/100/1000 s procesorem 3XP pro podporu šifrování
 • serverové adaptéry pro Gigabit Ethernet s redukcí zátěže CPU serveru
 • LAN telefonie, IP Phone, nejsou třeba žádné další rozvody (integrace hlasu a dat), možnost telefonování "zdarma" i mezi pobočkami
 • bezpečnostní brána pro ochranu proti hackerským útokům, neoprávněným průnikem a možnost využití funkcí jako Web Filtering, přístupu pro vzdálené uživatele nebo VPN pro připojení vzdálených poboček
 • kontrola používání Internetu
 • možnost zřízení demilitarizované zóny
 • široké možnosti logování a upozorňování na kritické události
 • snadné vytváření reportů
 • doživotní záruka

Uvedené modelové řešení nabízí solidní infrastrukturu s možnostmi dalšího rozšíření dle konkrétních požadavků zákazníka a zároveň plně pokrývá jejich typické požadavky na síťovou infrastrukturu. V praxi by toto řešení bylo převedeno do konkrétní podoby dle individuálních požadavků zákazníka.