NetConsulting Praha spol. s r.o.


představení společnosti NetConsulting Praha spol.s r.o.

NetConsulting Praha spol. s r.o. je obchodní kapitálová společnost s ručením omezeným s ryze českým kapitálem. Zabývá se implementací a správou infrastruktury počítačových sítí a informačních systémů se specializací na zajištění jejich bezpečnosti. Své zákazníky spatřuje v malých, středních i velkých společnostech, které podporuje v jejich snaze o vytvoření, udržení a rozvoj bezpečného informačního systému.

Řešení společnosti NetConsulting Praha spol. s r.o. jsou založena na kvalitních značkových produktech světových výrobců. Firma získala statut partnera společnosti 3COM a od ledna 2002 je registrována jako Symantec Software Partner.

základní tým

NetConsulting Praha spol. s r.o. disponuje mladým týmem zkušených odborníků a fundovaných konzultantů. Jeho odborné složení umožňuje pokrýt širokou škálu služeb v oblasti informačních technologií.

portfolio služeb

Společnost NetConsulting Praha spol. s r.o. nabízí široké portfolio služeb sahající od analýzy informačních potřeb zákazníka, přes návrh, dodání a implementaci informačního systému dle požadavků klienta až po zajištění proaktivní správy a rozvoje informačních systémů. Hlavní důraz je v našich řešeních kladen na prevenci narušení a zajištění bezpečnosti sítí s ohledem na celkový výkon informačního systému a efektivitu vynaložených prostředků.

Pro specifické potřeby našich zákazníků zajišťujeme odborné konzultace a školení. Naši specialisté jsou připraveni odpovědět na otázky z oblasti počítačových sítí, implementace informačních systémů a otázky týkající se jejich ochrany.

Krédem společnosti je upřednostňovat kvalitu před kvantitou a cílem je tedy soustředit se na relativně malý počet zákazníků a tím pádem využít efektivněji úsilí směřující k uspokojení jejich náročných požadavků.